Sowia Wola

Znajdujący się w miejscowości Sowia Wola jest domem wykonanym według projektu indywidualnego. Jest zmontowany zgodnie z zasadą otwartości dyfuzyjnej przy zastosowaniu materiałów firmy Steico, a został postawiony w jeden dzień.