STEICO multi tape P

STEICOmulti tape P

STEICOmulti tape P to taśma bez środków rozpuszczających na nośniku ze wzmocnionego papieru

  • odporność na temperaturę od − 40 °C do + 100 °C 
  • możliwość ręcznego przerywania na żądaną długość 
  • także w postaci plastrów do szybkiego uszczelnienia otworów np. po aplikacji termoizolacji wdmuchiwanej

Obszary zastosowania:
Uszczelnienie połączeń w zakresie membran STEICO oraz płyt drewnopochodnych (połączenia pomiędzy arkuszami membran, połączenia membrana – element sąsiadujący, połączenia między płytami OSB / 3 itp.)

Zalecenia montażowe dla STEICOmulti tape P w połączeniu z systemem membran STEICO:

  •  Powierzchnia musi być nośna, sucha, wolna od kurzu oraz pozostałości tłuszczów czy silikonów 
  • Taśmę należy nakładać pośrodku połączenia, stopniowo odrywając nośnik i jednocześnie przyciskając taśmę klejącą do podłoża 
  • Taśmę należy przyklejać unikając fałd oraz naprężeń. W przypadku wystąpienia naprężeń membranę należy dodatkowo przymocować mechanicznie do podłoża nośnego 
  • W celu zwiększenia przyczepności do powierzchni płyt drewnopochodnych, zaleca się dodatkowe przyciśnięcie taśmy na całej długości przy pomocy wałka dociskowego lub rakli 
  • Miejsca połączeń nie mogą być narażone na stały kontakt z wodą. Zastosowanie w saunach lub pomieszczeniach z basenami jest niedopuszczalne
STEICOmulti tape P dostępne formaty
STEICOmulti tape P dostępne formaty

W celu uzyskania informacji o cenach oraz warunkach zamówienia, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży: