Steico Zell

Steico Zell

Steico Zell to ekologiczna, wdmuchiwana pod wysokim ciśnieniem termoizolacja z naturalnych, czystych włókien drzewnych, doskonała do pustek o zróżnicowanych kształtach – bez przycinania, bez odpadów, bez spoin.

  • STEICOzell
  • Lambda do 0,038
  • Zagęszczenie ok. 32 – 45 kg/m3 w zależności od zastosowania,
  • trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki dużej otwartości dyfuzyjnej
  • bardzo dobra izolacyjność termiczna w zimie, doskonała ochrona przed upałami w lecie
  • długotrwałe zabezpieczenie przed osiadaniem nawet przy małej gęstości zasypowej
  • dostępne certyfikaty izolacyjności akustycznej oraz odporności ogniowej
  • odporność na osiadanie

W celu uzyskania warstwy termoizolacyjnej włókna są wdmuchiwane pod wysokim ciśnieniem do zamkniętych przestrzeni. Podczas aplikacji przestrzenie te zostają dokładnie wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Dzięki temu STEICOzell sprawdza się zarówno przy prefabrykacji (np. elementów ściennych), jak i podczas prac wykonawczych bezpośrednio na placu budowy. Przy termoizolacji z STEICOzell nie ma znaczenia, czy pustki są dostosowane do standardowych rozmiarów materiałów izolacyjnych. Także elementy instalacji znajdujące się wewnątrz przegród budowlanych można zaizolować cieplnie bez większego nakładu pracy, poprzez wdmuchiwanie materiału izolacyjnego. Podczas wdmuchiwania materiału powstaje homogeniczne i bezspoinowe wypełnienie, nawet przy najbardziej skomplikowanych konstrukcjach. STEICOzell można stosować zarówno jako termoizolację wdmuchiwaną, jak i nadmuchiwaną. Z termoizolacją nadmuchiwaną mamy do czynienia wtedy, gdy STEICOzell jest aplikowane jako swobodnie ułożony materiał na poziomych powierzchniach np. między wiązarami dachowymi. Niezależnie od tego, czy jest to nowe, czy stare budownictwo – STEICOzell umożliwia szczególnie ekonomiczną i ekologiczną termoizolację.

Steico Zell dostępne formaty
Wstępna kalkulacja ilości materiału –
40 kg / m³ lub 2,5 - 3,0 worków / m³

Sprzedaż w pełnych opakowaniach przemysłowych: paleta 21 worków po 15 kg

Steico Zell właściwości techniczne
Steico Zell właściwości techniczne

W celu uzyskania informacji o cenach oraz warunkach zamówienia, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży: