STEICO multi fill

STEICOmulti fill

STEICOmulti fill to elastyczna masa klejąco – uszczelniająca o dużej wytrzymałości na ściskanie, do zastosowań zewnętrznych oraz wewnętrznych

  • możliwość bezpośredniego tynkowania
  • odporność na działanie UV
  • szybki czas wiązania
  • możliwość stosowania również na wilgotnym podłożu
  • duża siła wiązania dla różnych typów podłoży
  • wolny od środków rozpuszczających, izocyjanianów i silikonu

Elastyczna masa klejąco-uszczelniająca stosowana jako wypełnienie spoin o max. szerokości 6mm oraz jako klej naprawczy.

Zalecenia montażowe:

  • STEICOmulti fill nanosić jednostronnie na suche, czyste, wolne od tłuszczu i pyłów powierzchnie 
  • Dobra przyczepność (siła wiązania) z systemami malarskimi, metalami, szkłem, wyrobami ceramicznymi oraz wszystkimi innymi nieporowatymi podłożami z różnych tworzyw sztucznych 
  • Mimo, że w praktyce uzyskuje się bardzo dobre rezultaty bez dodatkowego gruntowania, zaleca się, w przypadku betonu, zastosowanie gruntu. Dodatkowo, w przypadku niejednolitych podłoży zalecane jest uprzednie sprawdzenie siły wiązania poprzez przeprowadzenie testu 
  • Przy podwyższonej wilgotności oraz bezpośrednio po spryskaniu stróżki kleju wodą czas wiązania (utwardzenia) jest znacznie krótszy

Obszary zastosowania: 
Konstrukcje ścian, dachów, stropów, podłóg

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:
Kartusz 310 ml

STEICOmulti fill właściwości techniczne
STEICOmulti fill właściwości techniczne

W celu uzyskania informacji o cenach oraz warunkach zamówienia, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży: