Certyfikat Europejskiego Projektanta Budynków Pasywnych

Pragniemy donieść, że właściciel firmy Domy Biedrzycki - Przemysław Biedrzycki uzyskał certyfikat Europejskiego Projektanta Budynków Pasywnych. Certyfikat przyznawany jest po odbyciu szkolenia i zdaniu europejskiego egzaminu przez  Passivhaus Institut z Darmstadt. Szklenie było organizowane przez Śląską Akademie Pasywną i Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej.
More