Protect DRY

  • dzięki produkcji metodą suchą osiąga lepszy parametr „lambda” niż standardowy protect
  • naturalna płyta izolacyjna z włókien drzewnych przeznaczona do systemów pod tynkowych
  • w budownictwie drewnianym montowane bezpośrednio do słupków ściennych
  • w budownictwie murowanym idealne na izolacje zewnętrznej fasady
  • bardzo dobre właściwości izolacyjne latem i zimą
  • doskonała izolacja akustyczna
  • prosty i szybki w obróbce
  • produkt ekologiczny, nadający się do recyklingu

Koszty transportu liczone indywidualnie