Multi Renova

  • bardzo dobre parametry wytrzymałościowe – idealne rozwiązanie przy pracach modernizacyjnych
  • translucentna oraz odporna na działanie alkaliów
  • zintegrowane paski klejące – pewne połączenie na całej powierzchni
  • bardzo duża wytrzymałość na rozrywanie oraz rozerwanie gwoździem
  • możliwość odparowania wilgoci do wewnątrz pomieszczenia w przypadku przegrody zamkniętej szczelnie od zewnątrz, np. dach płaski
  • idealne rozwiązanie w przypadku prac modernizacyjnych
  • wysoka odporność na promieniowanie UV
  • nadaje się do stosowania z izolacjami wdmuchiwanymi, np. STEICOzell

Karta techniczna tutaj.