Dom energooszczędny i pasywny

DOM ENERGOOSZCZĘDNY I PASYWNY STEICO

Doświadczenia firmy Domy Biedrzycki pokazują, że  w ostatnich latach energooszczędność stała się podstawą współczesnego budownictwa. O tym jak duży jest nacisk na promowanie budownictwa energooszczędnego niech świadczy fakt, że w 2013 roku zostały wprowadzone dopłaty do budowy domów energooszczędnych i pasywnych przez NFOŚiGW:

– 50 000 zł na budowę domu pasywnego,
– 30 000 zł na budowę domu energooszczędnego.

W związku z tendencją panującą na rynku w naszej ofercie pojawiły się standardy budowy domów spełniających kryteria nałożone przez Państwo, a mianowicie Standard Steico_30 i Standard Steico_36.

Wiadomo, ze im większa jest warstwa materiału izolacyjnego tym mniejsze jest zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania budynku. Ta zależność ma zastosowanie przy każdym materiale dociepleniowym. Jednak nie tylko grubość materiału izolacyjnego wpływa na parametry cieplne budynku, tu trzeba zwrócić uwagę na rodzaj konstrukcji oraz jakość materiału izolacyjnego. Najważniejszą rzeczą jest dobra izolacja ścian, dachu, podłóg, likwidacja mostków termicznych, czy wentylacja.

Stale zwiększające się potrzeby na oszczędzanie energii zaowocowały powstaniem technologii spełniających najwyższe kryteria w tym zakresie. Budowane przez Domy Biedrzycki energooszczędne i pasywne domy szkieletowe STEICO znakomicie spełniają te wymagania.

DOMY SZKIELETOWE STEICO – ENERGOOSZCZĘDNE

To domy wybudowane przy użyciu takich rozwiązań i materiałów, które zapewniają ograniczenie do minimum strat energii podczas eksploatacji. Zapotrzebowanie na ciepło takiego budynku kształtuje się na ogół na poziomie 30-60 kWh/ (m²*rok), podczas gdy w domach standardowych, wznoszonych w ostatnich latach zgodnie z obowiązującymi przepisami, wartość ta wynosi 90-120 kWh/ (m²*rok). Różnica jest więc znaczna. Aby spełnić te wymagania firma Domy Biedrzycki wprowadziła do swojej oferty Standard Steico_30, który spełnia powyższe wymagania.

Maty do izolacji cieplnej firmy Steico, np. mata z włókna drzewnego STEICOflex o współczynniku przenikalności cieplnej l=0,038w/m*k i pojemności cieplnej c=2100J/(kg*k) oraz płyty izolacyjne doskonale zdają ten egzamin.

Ściany zewnętrzne

Już ściana o grubości izolacji 200 mm, z zastosowaniem maty STEICOflex 160 mm i płyty izolacyjnej STEICOprotect 40 mm zapewnia współczynnik przenikalności cieplnej U=0,18 W/m2*K.

O grubości izolacji 260 mm, z zastosowaniem maty STEICOflex 200 mm i płyty izolacyjnej STEICOprotect 60 mm zapewnia współczynnik przenikalności cieplnej U=0,15 W/m2*K.

O grubości izolacji 300 mm, z zastosowaniem maty STEICOflex 240 mm i płyty izolacyjnej STEICOprotect 60 mm zapewnia współczynnik przenikalności cieplnej U=0,13 W/m2*K.

Dach

Bardzo ważnym elementem każdego domu, przede wszystkim energooszczędnego domu szkieletowego jest dach. Prawidłowo wykonana więźba dachowa oraz izolacja wiatrowa, wodna i cieplna to aż 60% zatrzymanego ciepła w budynku.

Mata STEICOflex o grubości 240 mm ułożona między krokwiami, pod ostateczne pokrycie dachowe, już bez dodatkowego pokrycia płytami izolacyjnymi, zapewniana współczynnik przenikalności cieplnej równy U=0,16 W/m2*K.

Mata STEICOflex o grubości 300 mm ułożona między krokwiami, pod ostateczne pokrycie dachowe, już bez dodatkowego pokrycia płytami izolacyjnymi, zapewniana współczynnik przenikalności cieplnej równy U=0,13 W/m2*K.

Mata STEICOflex o grubości 360 mm ułożona między krokwiami, pod ostateczne pokrycie dachowe, już bez dodatkowego pokrycia płytami izolacyjnymi, zapewniana współczynnik przenikalności cieplnej równy U=0,11 W/m2*K.

Prawidłowo wybudowany dach musi być odporny nie tylko na działanie wody, ale również na działanie wiatru i pary wodnej, pojawiającej się w czasie eksploatacji budynku. Zastosowanie foli paroizolacyjnej położonej pod krokwiami, bezpośrednio na materiale izolacyjnymi i zaklejenie jej łączeń, pozwala opóźnić wejście pary wodnej w przegrodę. Doskonałe własności wełny drzewnej pozwalają przejść parze wodnej bez oporu i wyjść z drugiej strony przegrody do powierzchni wentylowanej.

Domy szkieletowe STEICO – pasywne

To domy, które odznaczają się jeszcze niższym wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na energię, (10-15 kWh/ (m²*rok)). W domu szkieletowym pasywnym w technologii STEICO parametry zapewniające współczynnik przenikalności cieplnej równym U=0,10 W/m2*K można osiągnąć stosując:

  • materiał izolacyjny ściany zewnętrznej o grubości 420 mm, z zastosowaniem maty STEICOflex 360 mm i płyty izolacyjnej STEICOprotect 60 mm
  • ocieplenie dachu matą STEICOflex o grubości 400 mm

Cechą charakterystyczną domów pasywnych jest osiąganie komfortowej temperatury wnętrza bez angażowania tradycyjnego systemu grzewczego. Budowa domów pasywnych wymaga jednak świadomie zaprojektowanej architektury i technologii, materiałów najwyższej jakości oraz precyzji wykonania każdego elementu. Firma Domy Biedrzycki do budowy domów pasywnych ma w swojej ofercie Standard Steico_36 który spełnia wymagania pasywności.

Dom zaprojektowany jako dom pasywny, o bardzo szczelnych oknach (obecny wymóg przewiduje montaż nie gorszych niż o współczynniku dla całego okna Uw=0,10 W/m2K) z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli tzw. rekuperator, odpowiednim fundamentem może być z całą pewnością wybudowany w technologii domu szkieletowego STEICO.

Istotne również jest ustawienie domu względem stron świata, zapewniające jak najlepsze wykorzystanie energii słonecznej.

STROP
Istotnym element konstrukcji w domu szkieletowym jest strop. Przy zastosowaniu belek dwuteowych STEICOjoist o różnych przekrojach, i wypełnieniu matami STEICOflex można zbudować strop o oczekiwanych parametrach izolacyjnych i akustycznych. Szczególnie ważny jest tu aspekt akustyczności. Specjalne konstrukcje stropowe, z utrzymaniem pustki powietrznej i z zastosowanie płyt izolacyjnych, np. STEICOunderfloor, czy STEICOisorel, doskonale tłumią dźwięki zapewniając komfort użytkownikom.

Duże zdolności nośne profili dwuteowych pozwalają na zbudowanie bez zbędnych podpór lekkich stropów o stosunkowo dużych rozpiętościach, zapewniając wytrzymałość i stabilność wymiarów.
Ważne jest, że budując dom szkieletowy w systemie STEICO strop można wykonać już po zamknięciu budynku dachem.

FUNDAMENT
Fundament pod energooszczędne i pasywne domy szkieletowe może być wykonany w różnych technologiach: płyty fundamentowej, fundamentu obwodowego, fundamentu typu ‘crawl space’ lub słupów fundamentowych.

Musi jednak spełniać parametry izolacyjne dla budynków zaprojektowanych na oszczędność energii.
Wybór rodzaju fundamentu powinien być ściśle związany z planowanym parametrem energooszczędności, źródłem energii dla budynku oraz podłożem, i musi powstać już na etapie projektu domu.